Uitbreiding Rehobothschool

Uitbreiding van een basisschool met een lokaal, twee werkruimtes,toiletten en berging boven op twee bestaande lokalen. De bovenverdieping word bereikbaar middels aan twee zijden te realiseren trappenhuizen.